#10085: Hammerfest Finnmark mesterskapet, Hammerfest