Funktioner til planlægning af turneringer

Publicer på cup2000.dk
Turneringsprogrammet kan publiceres på cup2000.dk, hvor det kan downloades som en pdf-fil eller ses direkte som websider. Websiderne kan ses på smartphone, tablet og pc.

Eksport til PDF
Alle udskrifter kan udskrives på printer eller skrives til en fil i PDF-format til brug for eksempel ved publicering på en hjemmeside eller vedhæftning til en e-mail.

Ubegrænset antal rækker
En turnering i Cup2000 kan være opdelt i et ubegrænset antal rækker efter f.eks. styrke (f.eks. A, B, C osv.) eller alder (f.eks. U15, U17 osv.) eller kombinationer heraf (f.eks. U15-A, U15B, U17-A osv.).

Hurtig indtastning af navne
Et spillernavn skal aldrig indtastes mere end en gang. For spillere, som allerede er kendt fra en tilmelding i en anden række/kategori eller importeret fra en ranglistefil, skal man blot indtaste et forbogstav, hvorefter navnet kan vælges fra en søgeliste.

Forskellige turneringssystemer
Cup2000 understøtter forskellige turneringssystemer:

  • Cup
  • Puljer (med eller uden slutspil)
  • Monrad (Swiss Ladder)

Seedninger
Cup2000 understøtter op til 16 seedninger. Når tilmeldingerne er færdige kan man angive simpelt bestemme seedninger blandt de tilmeldte spillere. Hvis der er indlæst en ranglistefil med ranglistepoint, kan seedningerne foretages automatisk baseret på ranglistepoint. 

Lodtrækning
Cup2000 understøtter både automatisk og manuel lodtrækning. Ved den automatiske lodtrækning kan vælge at benytte klubseparation så f.eks. to spillere fra samme klub tidligst kan mødes i en finale, og f.eks. fire spillere fra samme klub tidligst kan mødes i en semifinale.

Kontrol af tilmeldinger
Cup2000 har forskellige funktioner til kontrol af tilmeldinger, f.eks. kontrol af maksimum antal rækker pr. spiller. Desuden kan der udskrives kontrollister af tilmeldinger med forskellig sortering af spillere.

Programsætning af kampe
Programsætning af kampe, dvs. fastsættelse af rækkefølge og tidspunkt for alle kampe, kan være både kompliceret og tidskrævende uden det rette værktøj. I Cup2000 er dette gjort simpelt. På en simpel måde kan man først fordele kampene på forskellige spillesteder og spilledage, foretage sortering af kampene efter standardregler eller manuelt. Herefter beregner Cup2000 automatisk kampnumre og tidspunkter for alle kampe. Under denne proces får man hele tiden en oversigt over kampe, som er kandidater til at låse under turneringen (dvs. to kampe med den samme spiller, som overlapper tidsmæssigt).

Udskrivning af dommersedler
Dommersedler kan udskrives i forskellige formater på almindeligt papir (f.eks A4).

Program-layout
Program-layout er en funktion som giver fuld kontrol over udformningen af det endelige turneringsprogram. Man kan bestemme rækkefølgen af rækker, bestemme skrifttyper og andre formateringsparametre. Der kan desuden frit indsættes tekstafsnit og grafik samt auto-genererede afsnit som for eksempel deltagerliste, tidsplan m.fl. Under layout-processen kan man hele tiden på skærmen se nøjagtigt, hvordan det vil se ud på udskriften.

Fakturering
Fakturaer til opkrævning af deltagergebyr kan udskrives for hver deltagende klub indeholdende en specifikation for hver deltager. Størrelsen på deltagergebyrer kan fleksibelt vælges individuelt for hver række og kategori.

Præmieberegning
Cup2000 kan udskrive en oversigt over antal præmier, som skal bruges. Udskriften indeholder antallet af 1. præmier, 2. præmier osv. Kriterier for præmier kan vælges for hver række og kategori, eksempelvis f.eks. "1. præmie hvis mere end 4 deltagere, 2. præmie hvis mere end 10 deltager osv."

Funktioner for afvikling af turneringer

Live score
Stillinger og resultater kan ses løbende på www.cup2000.dk under turneringen på smartphone, tablet og pc.

Styring af baner og kampe
Baner og kampe styres let i Cup2000. Der vises konstant et billede af igangværende kampe for hver bane samt en liste over de næste kamp, som skal sættes i gang. Listen over de næste kampe er som udgangspunkt sorteret efter programsat tidspunkt, men dette kan frit ændres løbende og når en ny kamp skal sættes i gang kan man desuden frit vælge fra listen. Med andre ord har man fuld kontrol over afviklingen.

Låste kampe
Cup2000 holder styr på låste kampe, dvs. kampe som ikke kan sættes i gang fordi en af de involverede spillere allerede er i gang en anden kamp. Låste kampe vil være tydeligt markeret på listen over de næste kampe, som skal sættes i gang.

Pausestyring
Cup2000 holder ligeledes styr på kampe, som ikke kan sættes i gang, fordi en af de involverede spillere har ret til en pause efter en tidligere kamp. Disse kampe vil være tydeligt markerede i listen over de næste kampe, som skal sættes i gang. Markeringer fjernes automatisk efterhånden, som pauserne udløber.

Afbud og reserver
Afbud håndteres let i Cup2000. Man udpeger blot de spillere/par, som har meldt afbud, hvorefter disse vil blive markeret i resultatprogrammet og modstanderne vil blive udnævnt som vindere og overført til den næste kamp. Reserver kan frit indsættes for individuelle spillere eller par. Reserver markeres i resultatprogrammet.

Resultater
Resultater kan let indtastes, hvorefter Cup2000 automatisk overfører vinderen til næste kamp for cup-turneringer eller beregner puljestilling for puljeturneringer og evt. overfører puljevindere til slutspil.

Resultatprogram
Resultatprogram med resultater for alle spillede kampe kan udskrives på et vilkårligt tidspunkt. Der er fuld kontrol over layout af resultatprogrammet. Man kan bestemme rækkefølgen af rækker, bestemme skrifttyper og andre formateringsparametre. Der kan desuden frit indsættes tekstafsnit og grafik samt auto-genererede afsnit som for eksempel deltagerliste, tidsplan m.fl. Under layout-processen kan man hele tiden på skærmen se nøjagtigt, hvordan det vil se ud på udskriften. Som alle andre udskrifter kan resultatprogrammet skrives til en PDF-fil, som kan publiceres direkte på en hjemmeside på Internettet.

Automatisk eller manuel udskrivning af dommersedler
Når resultater bliver indtastet bliver vinderen automatisk overført til dommersedlen for den næste kamp (cup-systemet). Således vil der løbende være nye dommersedler, som er klar til at blive udskrevet. Dette kan gøres automatisk af Cup2000 eller man kan vælge at gøre det manuelt.

Flere samtidige spillesteder
Cup2000 understøtter at en turnering afvikles samtidigt på forskellige spillesteder og således styres fra forskellige computere. Resultater og andre informationer, som er indtastet på en computer, kan let overføres til en anden, således at resultater fra forskellige spillesteder/computere kan samles i én computer.

Udskrivning af resultat- og pointlister
Løbende under afvikling kan der udskrives resultatliste og pointlister. Resultatlister indeholder placeringer for hver række og pointlister indeholder antal opnåede ranglistepoint for hver spiller i hver række. Pointene beregnes på basis af de pointregler, som kan vælges for hver række.