Nyt i Cup2000

Februar 2024, Version 10.91

 1. Norges Badminton Forbund:
  • Indlæsning af ranglistefil forudsatte tidligere, at sprogindstillinger i Windows var sat til Dansk/Norsk. Dette er ændret, så der ikke forudsættes nogen bestemt sprogindstilling i Windows..

December 2022, Version 10.90

 1. Præmieadministration understøtter nu 3. præmier i alle turneringsformer (tidligere var det kun understøttet i cup)
 2. Ændring af rækkefølge på rækker er nu muligt.
 3. Norges Badminton Forbund:
  • Ved download af turnering fra BadmintonPortalen opsættes nu automatisk NBF's regler for præmier.
  • Opdateret med nye regler for lodtrækning i pointgivende turneringer som har NBF typen Åben (dvs. ikke Ranking, NM, kredsmesterskab eller International), hvor der nu vælges lodtrækning med klubseparation (klubseeding) uanset turneringsform.

April 2021, Version 10.83

 1. Forbedret layout af "Ombyt spillere".
 2. Licens til den engelske version af Cup2000 kan nu også bruges til den danske version og omvendt.
 3. Rettet fejl: Det var muligt at vælge en turneringsform, som resulterede i et slutspil med kun een deltager, hvilket ikke gav nogen mening. Denne mulighed er derfor fjernet nu.

November 2019, Version 10.82 (kun NBF version)

 1. Norges Badminton Forbund:
  • Opdateret med nye regler for lodtrækning: Ved ændring af turneringsform for pointgivende turneringer til pulje eller pulje-pulje fjernes lodtrækning med klubseparation og ved ændring til cup sættes klubseparation derfor. Dette kan efterfølgende ændres.
  • Ved upload af resultater til BadmintonPortalen overføres nu også planlagt tidspunkt for alle kampe til brug for statistik for forsinkelser mm. af NBF

August 2019, Version 10.8

 1. Badminton Danmark/DGI:
  • Opdateret med nye regler for tilmelding:
   • U11A må nu IKKE kunne sættes ind i U13M
   • U13M-A MÅ nu kunne sættes ind i U15A & M
 2. Løst problem med "Søg spiller" ved publicering på cup2000, hvis der var valgt "Vis spiller-id".
 3. Ved aktivering af live score på badmintonplayer/badmintonportalen er det nu muligt at fravælge online registrering af resultater. Hvis man alligevel ikke ønsker at benytte online registrering af resultater, kan det være en fordel at fravælge det, da man så undgår den lille forsinkelse, hvor Cup2000 kalder serveren, når man vil indtaste resultater i Cup2000.

Juni 2019, Version 10.7

 1. Info-skærm: Nu kan man få vist igangværende og ventende kampe på en ekstern skærm.
 2. Badminton Danmark/DGI:
  • Spiller nu sammen med BadmintonPlayer i stedet for BadmintonPeople.

Marts 2019, Version 10.6

 1. Man kan nu scrolle med musehjulet i visning af udskrifter på skærmen
 2. Løst problemer med skærmlayout, når skærmindstillinger var sat op til at skalere skrift til 125 % eller højere
 3. Afbud kan nu også bekræftes i "Vis alle resultater"
 4. Tilføjet eksport til csv-fil i funktionen Seedninger
 5. I Send til postmodtager kan der nu også udvælges deltagere i en specifik kategori.
 6. Badminton Danmark/DGI:
  • Opdateret regler for tilmelding, så U11 A spillere nu må tilmeldes i U13 M turneringer.

September 2018, Version 10.5

 1. Badminton Danmark/DGI:
  • Opdateret med seneste regler for tilmelding pr. 1-9-2018.
  • Point fra generelle niveau overføres ikke længere til kategorier, hvor spilleren ikke er aktiv.
  • Download af specifik version af ranglistefil som svarer til den aktuelle turnering
 2. Norges Badminton Forbund:
  • Download af specifik version af ranglistefil som svarer til den aktuelle turnering.
  • Upload af resultater: Kontrol af nyeste version af ranglistefil ændret, så det nu tjekker for de ugedage (onsdag og fredag), hvor ranglistefilen genereres.

August 2018, Version 10.4

 1. Rettet fejl ved synkronisering med live score på badmintonpeople.dk, badmintonportalen.no og Badminton Danmark App.

August 2018, Version 10.3

 1. Badminton Danmark/DGI:
  • Opdateret kontrol af tilmeldinger til nyeste regler for ungdom.
 2. Rettet fejl ved upload af resultater til BadmintonPeople/BadmintonPortalen, hvor rækker ikke blev uploadet, hvis turneringsformen var ændret.

Juli 2018, Version 10.2

 1. Badminton Danmark/DGI:
  • Nyt format af ranglistefil indeholdende point for både den generelle rangliste og for specifikke kategorier samt nu også indeholdende definitioner for aldersgrupper og niveau'er.
  • Ændring af seedningsregler til at seede efter enten den generelle rangliste eller specifikke rangliste samt til altid at seede efter point (mod tidligere seedningsindeks og placering for ungdomsspillere)
  • Understøttelse af kategorierne "Single" og "Double"
  • Ændring af valideringsregler for tilmelding til at understøtte kombinerede rækker (E-M, M-A osv.) og spillere i bufferzoner (f.eks. M-A) for ungdom
  • Fjerne beregning af point ved upload af resultater. Point beregnes ikke længere af Cup2000.
 2. Norges Badminton Forbund:
  • Nyt format af ranglistefil indeholdende point for både den generelle rangliste og for specifikke kategorier samt nu også indeholdende definitioner for aldersgrupper og niveau'er.
 3. Forbedret layout af skærmbilledet til at søge rangliste under "Tilmeldinger".
 4. Tilføjet "Søg i ranglistefil" i hovedmenuen under "Fil"
 5. Slutspil nu muligt i rækker med kun 1 pulje. For eksempel kan man nu lave en ekstra finalekamp mellem nr. 1 og 2. fra puljen.
 6. Rettet fejl i ophold under Programsætning: hvis der kun var en bane i perioden (eller generelt set, hvis der blev indsat et ophold efter den sidste kamp i et tidsinterval) blev næste tidspunkt forskudt med ekstra 2 gange antal minutter pr. kamp. Dette er rettet så tidspunktet kun forskydes 1 gang.

Maj 2018, Version 10.1

 1. Badminton Danmark/DGI:
  • Ved download af ranglistefil og turneringsdata (tilmeldinger) skal man nu acceptere databehandleraftale relateret til persondataforordningen.
 2. Fakturaudskrivning: Mulighed for kun at gemme manglende eller overskydende betalinger.
 3. Default zoom factor sat til 75 % i program layout og flere andre udskrifter.
 4. Rettet fejl i i eksport af fakturalinjer, hvor tilmelding og betaling i visse tilfælde ikke blev parret sammen.
 5. Rettet fejl i "Import resultater fra fil", hvis funktionen blev udført mens turneringen var i gang med live score aktiveret. I dette tilfælde kunne live score komme ud af synkronisering.
 6. Rettet fejl i puljeturneringer med 5 deltagere og valgt 3/2 eller 2/3 puljer. I dette tilfælde blev der dannet en pulje med 5.

Marts 2018, Version 10.0

 1. Forbedringer til programsætning:
  • Markering af andre kampe i samme række/kategori
  • Markering af kampe med konflikter
  • Indsætte ophold i perioder
  • Sortering af valgte kampe
 2. Badminton Danmark/DGI:
  • Ændring til reglerne for pointgivning i ungdomsturneringer. Der gives nu altid point (4*deltagerantallet) til vinderen uanset antal deltagere og point til nr. 2 ved 3 eller flere deltagere. Regler for point til nr. 3,4 pg 5 er uændrede.
  • Ændring til reglerne for seedninger, hvor der nu er 10 seedningslag mod 11 før.
 3. I "Opdater tilmeldinger med ranglisteinformation" kan man nu vælge kun at se advarsler, som man ikke tidligere har set og bekræftet.
 4. NBF: "Eksport af boldforbrug" viser nu kun det halve antal kampe for hver klub for at summen af kampe skal passe med det faktiske antal kampe i turneringen.
 5. Ændret puljefordeling ved 4/3-puljer og 5 spillere i alt, så der nu dannes 1 pulje med 5 spillere.
 6. Automatisk nedskalering af grafik med høj opløsning i pdf-programmet, så pdf-filen ikke fylder så meget.
 7. Send til postmodtager: Kan nu gemme mailadresser i csv-fil som kan bruges til udsendelse af mails enkeltvist ved hjælp af brevfletning i Microsoft Word.
 8. Forbedret lodtrækning i puljeturneringer, hvor størstedelen af spillerne er fra samme klub.
 9. Udskrift af ventende kampe under afvikling viser nu også løbenummer
 10. Rettet fejl ved publicering, hvis ikke alle kampe var programsat.
 11. Rettet fejl ved flytning af kamp til anden periode under afvikling, hvor forkert periode blev vist i Cup2000 og i PDF.
 12. Rettet fejl i sammensæt x-makkere: aldersgruppe for klassifikation og kontaktinformationer blev ikke overført til det sammensatte par.
 13. Rettet fejl ved publicering, hvis man havde indtastet et tabulatortegn (indrykning) i adressen for et spillested.

August 2017, Version 9.95

 1. Badminton Danmark/DGI:
  • Understøtter nu nye regler i ungdomsturneringer for tilmelding og seedning.
  • Størrelse på puljer sættes nu som 4 / 3 mod før 3 / 4.
  • "Løs alle konflikter" i programsætning tillades nu ikke for pointgivende ungdomsturneringer.
 2. Udskrift af puljer og swiss-ladder kan nu sprede sig over flere sider.
 3. Rettet fejl vedr. bronzekamp: Forkert sortering på web.

Juni 2017, Version 9.9

 1. Flere informationer tilføjet til publicering på www.cup2000.dk:
  • Næste kampe (ventende kampe) med indikation af låste kampe og pause.
  • Starttidspunkt for igangværende kampe.

Maj 2017, Version 9.8

 1. Under "Rækker" kan man nu gemme hhv. gebyrer, regler og præmier på en gang for alle rækker.
 2. Grafik som er indlæst under "Program / Layout og udskrivning" kan nu gemmes i en fil.

April 2017, Version 9.7

 1. Rettet fejl som optrådte, hvis man forsøgte at ændre turneringsform under afvikling.

April 2017, Version 9.6

 1. Rettet fejl som optrådte, hvis man forsøgte at publicere turnering, hvor ikke alle kampe var programsatte.

Februar 2017, Version 9.5

 1. Rettet fejl i live score ved afvikling på forskellige pc'er samtidigt i forskellige haller, hvis der var valgt "Komprimer puljer" i "Program Layout", da turneringen blev publiceret. I dette tilfælde kunne detaljer for puljestilling (antal spillede kampe mm.) blive nulstillet.

Januar 2017, Version 9.4

 1. Rettet fejl vedr. manglende opdatering af websider på cup2000.dk, hvis man havde startet afvikling uden først at publicere ændringer til tilmeldinger og kampe.

November 2016, Version 9.3

 1. Turneringsform kan nu vælges for flere eller alle rækker/kategorier på én gang.

September 2016, Version 9.2

 1. Spillesteder: Man kan nu registrere spillesteder med navn og adresse. Hvis turneringen publiceres på cup2000.dk vises spillestedet her for hver kamp.
 2. I afviklingsbillede i samme visning på vist kampe fra forskellige perioder på samme spillested og dato. Kampene sorteres efter planlagt tidspunkt.
 3. I perioder kan man nu angive spillested og første løbenummer.
 4. I programsætning af kampe vises nu puljenummer for puljekampe.
 5. I programudskrift vises kampe i puljer nu sorteret efter dato og tidspunkt.
 6. Turneringsform: Lodtrækning bevares nu, hvis man kun ændrer parametre eller tekster relateret til slutspil. Der foretages nu kun ny lodtræning, hvis man ændrer turneringsform eller ændre størrelse på puljer i grundspillet.
 7. Badminton Danmark: Opdateret med nye pointregler for ungdom

Maj 2016, Version 9.12

 1. Live score på cup2000 hjemmeside: Forbedret understøttelse af live score på cup2000 hjemmeside ved afvikling på forskellige pc'ere.
 2. Programsæt kampe: Konflikter detekteres nu på tværs af perioder.
 3. Dommersedler: Tilføjet filtrering på dato og tidspunkt i udskrift af dommersedler.
 4. Dommersedler: Nu udskrives både kampnummer og tidspunkt på dommersedler.
 5. Program layout: Det er nu valgfrit i program layout om man vil udskrive programnummer ud for hver spiller/par. Programnummeret er spillerens/parets placering efter lodtrækning. Programnummeret kan skabe forvirring i puljeturneringer, da det kan forveksles med placeringen i stillingen.
 6. Importer fra tekstfil: Understøtter nu også import fra Excel-fil
 7. Udskrivning til html-format understøttes ikke længere. Man kan selvfølgelig stadig udskrive til pdf-format.
 8. NBF version: Tilføjet "Eksport af boldforbrug". Eksport af fil indeholdende samlet antal kampe for hver klub til brug ved fordeling af boldudgifter.
 9. Rettet fejl i Swiss Ladder (Monrad) turneringsformen, som bevirkede at samme spillere kunne mødes to gange.
 10. Rettet fatal fejl i "Importer fra tekstfil" hvis man forsøgte at importere en fil i tegnformatet ANSI.
 11. Rettet fejl i "Opdater tilmeldinger med ranglisteinformation": Når man flyttede en spiller/par til en anden række blev listen slettet. Det er ændret nu så listen bevares.
 12. Rettet fejl ved publicering, hvis overskriften i en eller flere kategorier var blank. Nu publiceres rækkens/kategoriens navn i dette tilfælde.

Marts 2016, Version 9.11

 1. Rettet fejl ved publicering af program: Hvis programmet var større end den makismale størrelse på 3MB fik man ikke en fejlbesked.
 2. Rettet fejl ved publicering af program: Hvis man klikkede på "Annuller" mens man ventede på svar fra serveren og herefter klikkede på "Publicer igen. I dette tilfælde kunne man få "Intern serv fejl".

Marts 2016, Version 9.10

 1. Understøtter nu skærmindstillinger med forstørret skrift, som er standardindstilling på mange bærbare pc'ere med Windows 10 og Full-HD skærm.
 2. Forbedret brugergrænsefladen for "Rækker", "Klubber" og "Alle kampe".
 3. Rettet fejl i turneringsformen Monrad (Swiss Ladder), hvor kampe som var udgået på grund af afbud blev stående i "Ventende kampe".

Februar 2016, Version 9.00

 1. Publicering på Cup2000 hjemmeside kan nu både publicere programmet i pdf-format (som før) og nu også som websider:
  • Websider kan ses på smartphone, tablet og pc.
  • Viser tidspunkter for alle kampe og resultater for spillede kampe et og samme sted
  • Viser stillinger i alle rækker
  • Opdateres automatisk under afvikling.
  • Funktion for at vise alle kampe som en spiller deltager i i alle rækker og kategorier.
  • Visning af igangværende kampe
  Se eksempel: http://www.cup2000.dk/?tournamentid=7414
 2. Bedre håndtering af dårlige internetforbindelser ved kommunikation med live score på BadmintonPeople.dk/BadmintonPortalen.no.
 3. Ny funktion "Perioder", hvor perioder kan ændres direkte uden at gå via "Programsæt kampe". Dette er også muligt under afvikling.
 4. I "Ombyt spillere" vises puljeinddeling for puljeturneringer.
 5. I "Send e-mail" kan man nu kopiere de valgte mailadresser til klippebordet. Dette kan udnyttes af brugere som ikke har installeret Microsoft Outlook.
 6. Rettet fejl i udskrift af ventende kampe fra afviklingsbilledet. hvor kampe som var blevet flyttet til andre perioder blev vist som om de ikke var blevet flyttet. Nu vises at kampene er blevet flyttet.
 7. Rettet fejl ved upload af resultater til badmintonpeople.dk/badmintonportalen.no, hvor tidsformat afhang af maskinens regional settings.

August 2015, Version 8.00

 1. Ny turneringsform: Monrad (Swiss Ladder), som er specielt egnet til breddeturneringer.
 2. Ny visning af puljer med detaljeret visning af stilling og med navne vist i kampoversigten. Man kan dog stadig vælge den gamle mere kompakte visning.
 3. Automatisk sammensætning af doublepar sammensætter nu efter tilmeldingstidspunkt.
 4. Badminton Danmark: Understøttelse af ny aldersgruppe U17/U19

Maj 2015, Version 7.35

 1. Rettet fejl ("Range check error"), som kunne komme når man forsøgte at programsætte kampe i mellemspil og slutspil i pulje-pulje-cup-turneringer.

April 2015, Version 7.34

 1. Tilføjet ny kolonne til eksport af kampe: "Løbenr" (planlagt banenummer)
 2. Rettet fejl ("Range check error"), som kom når man forsøgte at programsætte kampe i slutspil 2 i puljeturneringer, hvor man havde valgt bronzekamp i slutspil 1.

April 2015, Version 7.33

 1. Badminton Danmark: Understøttelse af nye ranglisteregler for U19 E og U19 M.
 2. NBF: Live Score
 3. Rettet fejl i "Importer resultater fra fil".

Februar 2015, Version 7.32

 1. Rettet fejl i eksport af betalingsoplysninger i Sydbank-format (administrationsfunktion, som benyttes af DGI).

Januar 2015, Version 7.31

 1. Kampe med kun 1 sæt understøttes nu.
 2. Rettet fejl: Hvis en spiller/par tilmeldte sig på webportalen, herefter slettede tilmeldingen på webportalen og senere tilmeldte sig igen kunne det forekomme at tilmeldingen ikke optrådte i Cup2000.
 3. Rettet fejl: Forkert fejlbesked i "Publicer på Cup2000 hjemmeside" vises hvis der returneres en fejlbesked fra BadmintonPeople.dk/BadmintonPortalen.no relateret til opdatering af link til programmet.

August 2014, Version 7.30

 1. NBF-version: Online integration med NBF's nye webportal BadmintonPortalen.no.
 2. Ved publicering af program til Cup2000's hjemmeside kan man nu vælge at opdatere link til programmet på BadmintonPeople.dk/BadmintonPortalen.no.
 3. Når "Publicer til Cup2000 hjemmeside" åbnes sættes start- og slutdato nu til værdierne fra turneringsinfo (før blev de sat til dags dato).
 4. Rettet fejl i tidsplan, hvis tidsplanen passerede 00:00

April 2014, Version 7.23

 1. Ændring af eksport af kampe: Tilføjet ny kolonne indeholdende status af kamp ('Spillet', 'I gang', 'Udkaldt' eller ''). Starttidspunkt er nu udfyldt for udkaldte kampe.
 2. NBF-version: Der uploades nu ikke placeringer og point for U11 og U9.
 3. NBF-version: I slutspil for puljeturneringer vises der nu konkret puljenummer i stedet for 'Pulje X', hvis antal puljer er 2.

April 2014, Version 7.22

 1. Rettelse til live score, så live score nu også kan aktiveres for turneringer selv om der er rækker, der ikke er oprettet på BadmintonPeople. Det er dog kun de rækker, der er oprettet på BadmintonPeople, som kan ses i live score.

Marts 2014, Version 7.21

 1. Rettelse til resultatliste og ranglistepointberegning for turneringsformen pulje-pulje-cup: Hvis en spiller tabte på walkover i mellemspil fik spilleren ingen samlet placering eller ranglistepoint. Dette er rettet så spilleren får samlet placering og ranglistepoint efter placeringen i grundspilspuljen.

Januar 2014, Version 7.20

 1. Afviklimgsbillede vises nu som faneblad i hovedbilledet i stedet for som selvstændigt vindue.
 2. Ny funktion: "Eksporter kampe til fil".
 3. Flyt tilmeldimger: Opdaterer automatisk ranglisteinformation for de flyttede spillere, hvis der er indlæst en ranglistefil
 4. Pauseinterval for de involverede spillere startes nu kun første gang der indtastes resultat for en kamp. Ved korrektion af resultatet ændres pauseintervallet ikke.
 5. Menupunktet "Licens" omdøbt til "Hjælp". "Brugermanual" tilføjet under "Hjælp".
 6. Understøttelse af aldersgruppen "MOT" samt rækkerne 1, 2 og 3 (ikke relevant for NBF-versionen).

November 2013, Version 7.13

 1. Rettet fejl i "Opdater online tilmeldinger" så der kun udføres ny lodtrækning hvis der er ændringer.
 2. Rettet fejl i programsætning af bronzekampe.
 3. Rettet fejl i "Opdater tilmeldinger med ranglisteinformation" som bevirkede, at samtlige dommersedler blev udskrevet selv om der var valgt "Kun kampe, som ikke allerede er udskrevet"

September 2013, Version 7.12

 1. Turneringsformen pulje-pulje-cup understøtter nu at op til 3 spillere/par fra hver pulje kan gå videre samme mellemspil.

Juni 2013, Version 7.10

 1. Badminton Danmark: Nye pointregler for ungdom-elite.

April 2013, Version 7.00

 1. Integration med Live Score på BadmintonPeople.
 2. Turneringsform for HS og DS sættes automatisk til pulje for turneringer downloadet fra DBF/DGI.
 3. Præmieadministrationen viser advarselstrekant ud for spillere som er i gang med en kamp.
 4. Ændret "Opdater onlinetilmeldinger ..." så der kun foretages ny lodtrækning, hvis der er ændringer i tilmeldinger.
 5. Markering af finale, semifinale osv. i ventende kampe i afviklingsbilledet.
 6. Visning af pausetid for begge spillere i doubler i ventende kampe i afviklingsbilledet.
 7. Valutasymbol fjernet fra fakturaudskrift.
 8. Upload til DBF/DGI ændret så spillere med afbud også uploades.
 9. Kun NBF specialversion:: Default for klubseparation for seedede spillere ændret til "true".
 10. Kun NBF specialversion: Understøttelse af visning af klubnavn sammen med landenavn for udenlandske klubber
 11. Rettet fejl i "Flyt tilmeldinger": Når man valgte "Til kategori" = "MxD" blev der ikke forvalgt en værdi i "Fra kategori" hvilket gav en "range check error" hvis brugeren ikke valgte en værdi.

Oktober 2012, Version 6.53

 1. Rettet fejl introduceret i version 6.52 ved indlæsning af turneringer dannet med version 6.50/6.51. I visse tilfælde kunne fordeling af puljer og dermed også puljekampe blive ændret.

Oktober 2012, Version 6.52

 1. Rettet systemfejl introduceret i version 6.50 i "Flyt tilmeldinger" kaldt fra "Tilmeldinger"-dialogen. Fejlen optrådte ikke, når "Flyt tilmeldimger" blev kaldt direkte fra menuen.
 2. Rettet placering af oversiddere, så de svarer til version 6.10 og BWF's regler. Dette blev utilsigtet ændret i version 6.50.

Oktober 2012, Version 6.51

 1. Rettet fejl til version 6.50, som kunne opstå, når man skiftede turneringsform til pulje-cup.

Oktober 2012, Version 6.50

 1. Ny funtion til import af tilmeldinger fra en tabulatorsepareret tekstfil
 2. Ny funktion til automatisk seedning i alle rækker/kategori. Antal seedede i hver enkelt række/kategori fastsættes efter indbyggede regler.
 3. Antal seedninger udvidet til 64 og begrænsninger på antal fjernet.
 4. Mulighed for bronzekamp, dvs. kamp om 3. pladsen mellem taberne af semifinalerne.
 5. ”Flyt tilmeldinger” understøtter nu flytning til anden kategori, f.eks. DS til HS.
 6. Lodtrækning med klubseparation kan nu vælges for hhv. seedede spillere/par og ikke-seedede spillere/par uafhængigt af hinanden.
 7. Manuel sammensætning af x-makkere viser nu spillerne sorteret efter tilmeldingstidspunkt.
 8. Forbedret fordeling af seedede spillere i puljeturneringer, hvor der før kunne placeres to seedede i samme pulje, hvis der var to fra hver pulje som gik videre til samme slutspil.
 9. I "Søg rangliste" kan man nu vælge det køn, der søges efter. Før var køn fastsat efter kategorien, f.eks. i HS søgtes der kun efter mænd.
 10. E-mail tilføjet til eksportfilen ved eksport af klubber.
 11. Rettet fejl i puljeturneringer, hvor der kunne placeres to seedede i samme pulje, hvis slutspillet var sat op til at to fra samme pulje gik videre samme slutspil.
 12. Ændret opdatering af spillere med ranglisteinformation, så fødselsdato bruges til at kontrollere for korrekt aldersgruppe. Før benyttedes kun spillerens klassifikation fra ranglistefilen.
 13. Rettet fejl i afviklingsbilledet, hvor banenummer for udkaldte kampe ikke blev vist i ventende kampe.

Januar 2012, Version 6.10

 1. Ved opdatering af online tilmeldinger bevarer Cup2000 nu tilmeldinger, som tidligere er blevet slettet, flyttet eller ændret i Cup2000.

Oktober 2011, Version 6.00

 1. Fakturaudskrivning viser nu udvidet betalingsinformation for betalinger foretaget online. Udover beløb vises der navn og kontonummer for betaleren. Kontonummer kan bruges ved eventuel tilbagebetaling af beløb. Dette forudsætter, at betaleren i forbindelse med online betalingen har indtastet kontonummeret.

Oktober 2011, Version 5.91

 1. Understøttelse af filtypen .xml for turneringsdatafiler. Understøttelse af UTF8 for ranglistefil og turneringsdatafil.

September 2011, Version 5.90

 1. Understøttelse af X-række for DBF/DGI turneringer

August 2011, Version 5.80

 1. Ændring af lodtrækningsregler for U13-U19 Elite, hvor lodtrækningen nu skal foregå uden klubseparation.

August 2011, Version 5.70

 1. Fuld integration med BadmintonPeople. Nu hentes både ranglistefil og stævnetilmeldinger fra BadmintonPeople og stævneresultater sendes til BadmintonPeople.

April 2011, Version 5.67

 1. Rettet fejl i eftertilmelding i pulje-pulje-cup turneringsformen.

April 2011, Version 5.66

 1. Rettet fejl i import af resultater.

Februar 2011, Version 5.65

 1. Rettet fejl, som bevirkede at online-betalinger for den pågældende række blev slettet, når man ændrede turneringsform.

Januar 2011, Version 5.64

 1. Rettet fejl, når man slettede en klub med online-betalinger registreret.

Oktober 2010, Version 5.63

 1. Reglerne opdateret så U17 E nu kan tilmeldes i Senion E, M og A.

September 2010, Version 5.62

 1. Fakturaudskrift husker nu online-betalinger for tilmeldinger som slettes manuelt i Cup2000. Hvis man i version 5.60/5.61 af Cup2000 har slettet tilmeldinger med betaling, kan disse betalinger gendannes ved at køre "Opdater online tilmeldinger fra DBF/DGI".
 2. Udskrift af fakturaliste indeholder nu både beregnet gebyr, betalt gebyr og udestående beløb.

August 2010, Version 5.61

 1. Rettet fejl i fakturaudskrivning i beregning af online indbetalte beløb for sammensatte par (x-makker).

August 2010, Version 5.60

 1. Fakturaudskrivning viser nu online indbetalte beløb.

August 2010, Version 5.50

 1. Online integration med BadmintonPeople.

Maj 2010, Version 5.23

 1. Rettet fatal fejl.

Januar 2010, Version 5.22

 1. Rettet fejl i "Udskriv kontrollister" -> "Kopier" (til udklipsholder).

November 2009, Version 5.21

 1. Cup2000 er testet med Windows 7
 2. Rettet fejl i konvertering af tekstsektioner fra gamle version af Cup2000 til det nye Rich Text format.

November 2009, Version 5.20

 1. Tekstsektioner, top- og bundtekst i programlayout understøtter nu frit formateret tekst (”Rich Text”/RTF), dvs. hvor det er muligt at vælge skrifttype, skriftstørrelse og typografi (fed, kursiv, understregning) for hvert enkelt ord eller bogstav, som man kender det fra tekstbehandling. Man kan også kopiere formateret tekst fra tekstbehandlingsprogrammer, som f.eks. Microsoft Word, Microsoft WordPad eller andre.
 2. Slutspil i puljeturneringer kan nu brede sig over flere sider i programlayout.
 3. Tidsplan kan nu brede sig over flere sider i programlayout.
 4. Tekstfelterne i fakturaudskrivning kan nu også indeholde frit formateret tekst (”Rich Text”/RTF).
 5. "Importer resultater fra fil" understøtter nu også import af uddelte præmier i præmieadministrationen.
 6. I gebyrberegning på fakturaer opkræves der ikke længere gebyr i kategorier med kun en deltager.
 7. Løst problem introduceret i version 5.00 med visse grafikfiler ved udskrivning til pdf-filer i programlayout.
 8. Løst problem i Windows Vista ved automatisk opdatering. Man fik en fejl om at opdateringsprogrammet ikke kunne køres, da det kræver administratorrettigheder. Nu spørger Vista for tilladelse. Dette vil først have effekt ved den næste automatiske opdatering.
 9. Rettet fejl, som opstod ved eftertilmelding i puljeturneringer uden andre tilmeldinger.
 10. Rettet fejl i "Ret navn" under afvikling som gjorde at resultater kunne blive slettet, hvis klubben blev ændret.

Oktober 2009, Version 5.11

 1. Rettet fejl, når der var valgt 1. præmie i en kategory med præcis 1 deltager.

Oktober 2009, Version 5.10

 1. Udskrivning af dommersedler kan nu også begrænses til enkelt række eller kategori.
 2. "Vis alle resultater" udvidet med udskrivning og gem til csv-fil samt søgning på kampnummer og spillernavn/klubnavn.
 3. "Vis alle kampe" tilføjet til hovedvinduet under "Kampe", så skærmbilledet også er tilgængeligt under planlægning.
 4. Understøttelse af store skrifttyper. Cup2000 har tidligere haft et problem med skærme, som var sat op til store skrifttyper (120 DPI).
 5. Rettet fejl introduceret i version 5.00 i bogmærker i PDF.

September 2009, Version 5.00

 1. Reserveliste: Med denne nye funktion kan man under afvikling registrere spillere, som er klar til at træde ind som reserver i tilfælde af afbud.
 2. Præmieadministration: Med denne nye funktion kan man holde styr på hvilke præmier der er klar til uddeling og hvilke der er uddelt. Man får desuden en påmindelse i afviklingsbilledet, når der er præmier klar til uddeling.
 3. Præmieberegning understøtter nu også 5.-8.præmier
 4. I udskrivning af dommersedler kan man nu begrænse udskrivningen til en enkelt periode.
 5. I "Opdater tilmeldinger med ny ranglisteinformation" kan man nu flytte tilmeldinger til en anden række.
 6. "Importer resultater fra fil" understøtter nu import af resultater i rækker/kategorier, hvor kampene er fordelt på mere end en periode.
 7. "Vis alle resultater" er forbedret og viser nu en samlet liste over alle kampe. Listen kan begrænses til en enkelt periode, række og/eller kategori.
 8. I "Fakturaudskrivning" kan detaljeret fakturaspecifikation nu gemmes i en fil i CSV-format.
 9. Kontrol ved indtastning af resultater. Der gives en advarsel hvis der indtastes et pointantal større end 30.
 10. Ved lodtrækning vil doublepar bestående af spillere fra forskellige klubber ikke længere blive separeret.

Januar 2009, Version 4.15

 1. Rettet fejl ved beregning af ranglistepoint til DBF seniorranglisten ved præcis 8 eller 16 deltagere.
 2. Timeout ved upload af resultater til DIF hævet til 20 minutter.
 3. Rettet fejl når der i slutspils første kamp var afbud fra begge spillere. I dette tilfælde blev bekræftelse af afbud ikke registreret ved næste indlæsning af filen.
 4. Når en spiller udgår af en puljekamp betragtes det nu som afbud i efterfølgende puljekampe.
 5. Ændret regler for internationale DBF turneringer, så det nu tillades at "klub"-navne for udenlandske lande frit kan ændres uden at landenavnet behøver at indgå i navnet. F.eks. kan "Tyskland" ændres til "GER".

Oktober 2008, Version 4.14

 1. Ved download af turneringsdata fra DBF/DGI understøttes nu at der kan være flere såkaldte "*"-rækker inden for samme aldersgruppe.

Oktober 2008, Version 4.13

 1. Rettet fejl (introduceret i version 4.10), hvor bekræftelse af afbud i slutspil blev annulleret ved efterfølgende indlæsning.

September 2008, Version 4.12

 1. Løst problem med timeout ved download af turneringsdata fra DBF/DGI. Før ventede Cup2000 højst 30 sekunder på svar fra DBF/DGI, hvilket viste sig ikke altid at være tilstrækkeligt. Derfor ventes nu op til 90 sekunder.

September 2008, Version 4.11

 1. Rettet fejl ved upload af resultater til DBF/DGI som gjorde at puljevindere kunne blive registreret som nye spillere selv om de allerede var registreret i ranglisten.

Juli 2008, Version 4.10

 1. Ny funktion til at flytte tilmeldinger fra en række til en anden eller fra en klub til en anden. Denne funktion kan f.eks. bruges til at sammenlægge rækker eller hvis man ved en fejl har tilmeldt spillere i en forkert række eller under en forkert klub.
 2. Afbud i double-kategorier kan nu sættes individuelt for hver spiller. Overførsel af afbud fra en række/kategori til en anden sker nu også individuelt og ikke for hele double-parret. Man kan således nu se doubler, hvor der mangler en makker. Afviklingsmæssigt vil double-kampe stadig blive betragtet som udgået sålænge der er afbud fra blot en spiller.
 3. For pointgivende turneringer i DGI-regi er det nu tilladt at tilføje nye rækker. Disse rækker er ikke pointgivende og vil ikke blive uploadet. For pointgivende turneringer i DBF-regi er dette stadig ikke tilladt.
 4. For pointgivende turneringer i DBF-regi er det nu ikke tilladt at oprette klubber, som ikke refererer til en klub i ranglistefilen. Dette tillades stadig for turneringer i DGI-regi, men disse klubber kan kun tilmeldes til ikke-pointgivende rækker.
 5. For pointgivende turneringer i DBF- eller DGI-regi er det nu ikke tilladt at ændre klubnavnet for klubber, som refererer til en klub i ranglistefilen.
 6. For pointgivende turneringer i DBF- eller DGI-regi tillades det ikke længere at afvikle kampe, hvor der ikke foreligger spiller-id eller fødselsdato for alle spillere. I dette tilfælde fås et skærmbillede, hvor man skal indtaste de manglende fødselsdatoer inden kampen startes.
 7. For pointgivende turneringer i DBF- eller DGI-regi består upload af resultater nu af 3 trin: download af seneste ranglistefil, opdatering af tilmeldinger og upload af resultater.
 8. Programsektioner oprettes nu i korrekt rækkefølge sorteret efter række og kategori uanset hvilken rækkefølge tilmeldingerne er blevet indtastet i.
 9. Programlayout kan nu udføres uden at der er tilmeldt spillere. Dette kan f.eks. udnyttes til at publicere en invitation på Cup2000's hjemmeside.

Januar 2008, Version 4.08

 1. Afviklingsbilledet og enkelte andre skærmbilleder er blevet justeret for korrekt visning i Windows Vista.
 2. Indført tjek på lovligt starttidspunkt for perioder under programsætning. Før kunne et ulovligt starttidspunkt medføre en fejl når man senere ville gå ind i programsætning igen.

December 2007, Version 4.07

 1. Rettet fejl hvor dommersedler for 1. runde i puljeslutspil ikke blev automatisk genudskrevet, når puljevinderne var fundet.
 2. Rettet fejl hvor bekræftelse af afbud i slutspil blev annulleret ved indlæsning.

Oktober 2007, Version 4.05

 1. Pointregler for DBF's seniorrangliste opdateret med nyeste regler.
 2. Forbedret programsætning ved flytning af runder/kampe op eller ned. Det er nu muligt at overspringe en hel RUNDE ad gangen mød før kun en KAMP ad gangen.
 3. Rettet fejl i kontrolliste grupperet efter række, klub, kategori som gjorde at der kunne blive skrevet forkert række i overskriften.
 4. Rettet fejl i udsendelse af faktura pr. e-mail, som gjorde at faktura blev sendt til forkert klub i tilfælde af doublepar bestående af spillere fra to forskellige klubber.
 5. Rettet fejl ved afbud i pulje, som gjorde at resultater for første kampe i slutspil for 3/4 ikke blev overført.
 6. Rettet fejl i ved sletning af klub, når der var tilmeldinger i double fra fremmede klubber med spillere fra den slettede klub, eller når alle tilmeldinger i en kategori dermed blev slettet.
 7. Rettet fejl i opdatering af ranglisteinformation, som resulterede i at resultater blev annulleret.
 8. Rettet fejl som resulterede i 'access violation' ved indlæsning af stævnedatafil fra Infosport med x-makker konstallation.

September 2007, Version 4.00

 1. Stærkt forbedret programsætning:
  • Forbedret skærmbillede med visning af kampe i træstrukturer for bedre overblik.
  • Mere fleksibel programsætning af kampe. Det er stadig muligt at programsætte hele runder, men udover det kan man nu også programsætte individuelle kampe uafhængigt af hinanden.
  • Færre bindinger. For puljekampe er der nu ingen bindinger mht. til indbyrdes rækkefølge. For cup-kampe er det f.eks. nu muligt at programsætte en kvartfinale i ØVERSTE halvdel EFTER semifinalen i NEDERSTE halvdel, men det er selvfølgelig stadig ikke muligt at programsætte en kvartfinale efter semifinalen i samme halvdel.
  • Automatisk af sortering af kampe ved programsætning efter valgfri regler.
  • Ny funktion til automatisk løsning af konflikter
 2. Understøttelse af Windows Vista. Dette kræver dog, at Cup2000 installeres fra grunden af med en version 4.00 cd. Det er ikke muligt at installere med en ældre cd og herefter opdatere til version 4.00 på Windows Vista.

Marts 2007, Version 3.26

 1. PDF-fil for program-layout indeholder nu bogmærker for hver række/kategori.
 2. PDF-filer er nu komprimerede, så de fylder mindre.
 3. Rettet fejl i pulje-pulje-cup ved antal deltagere = 15, puljestørrelse=4/3, antal mellemspil = 4
 4. Rettet fejl i pulje-cup så spillere fra samme pulje nu ikke længere mødes i første kamp i slutspillet. Dette kunne tidligere ske i slutspil for 3'ere og 4'ere, hvis der netop var een pulje med 4.
 5. Bedre understøttelse af DGI-stævner:
  • Udskrift af amtsforeningsforkortelse efter klubnavne i programudskrift mm. Dette aktiveres, hvis der under "Turnering" er valgt "Amtsforening" i "Separation ved lodtrækning".
  • Ny kontrolliste grupperet efter amtsforening og klub.
  • Mulighed for at ændre klubbers tilhørsforhold til amtsforeninger i forhold til, hvad der er registreret i ranglistefilen fra Infosport.
 6. Løst problem som resulterede i, at fakturaer blev sendt til forkerte e-mailadresser. Dette skyldtes, at Klubportalen altid sætter den samme kontaktperson for begge spillere i en double, selv om spillerne er fra forskellige klubber, hvilket har resulteret i, at kontaktpersonen for den første spiller fejlagtigt blev registreret som kontaktperson for den anden spiller og derfor kunne modtage faktura for den anden spillers klub via e-mail. Dette er nu løst ved, at der for doublepar fra to forskellige klubber kun indlæses kontaktpersonen for den første spiller.

November 2006, Version 3.25

 1. Ændret layout af den internationale dommerseddel (den som fylder en hel side).
 2. Rettet fejl i generering af pdf-fil i forbindelse med publicering af program på Cup2000's hjemmeside.

Oktober 2006, Version 3.24

 1. Rettet fejl i udsendelse af e-mail med faktura til enkelt klub vha. Microsoft Office Outlook.

Oktober 2006, Version 3.23

 1. Rettet fejl i pulje-pulje-cup turneringsformen, hvis der er defineret flere mellemspil end der er spillere til. F.eks. hvis der er defineret et mellemspil for 5'ere, men der er ingen puljer med 5 deltagere. .

Oktober 2006, Version 3.22

 1. Rettet fejl ved overførsel af e-mailadresser til Microsoft Office Outlook.

Oktober 2006, Version 3.21

 1. Udskrivning til pdf-filer er blevet forbedret:
  • Størrelsen på filerne er reduceret betragteligt, især hvis filerne indeholder grafik.
  • Problem med overlappende spiller- og klubnavne er rettet.
 2. Rettet fejl i udskrivning af labels på papir. Denne fejl blev introduceret i version 3.20.

September 2006, Version 3.20

 1. Publicering af turneringer på Cup2000's hjemmeside på Internettet.
  Turneringsprogrammer i pdf-format og andre informationer om turneringer kan nu publiceres på Cup2000's hjemmeside på Internettet, hvor deltagere og andre interesserede kan hente dem. Publicering foregår let ved hjælp af en ny funktion, som er indbygget i Cup2000.
 2. Rettet fejl i download af ranglistefil fra Infosport, hvis man valgte andet drev end C: til at gemme filen på.

August 2006, Version 3.10

 1. Understøttelse af Infosport version 3 med bl.a. import af online-tilmeldinger og e-mailadresser.
 2. Mulighed for registrering af kontaktpersoner med bl.a. e-mailadresse. Der kan registreres en overordnet kontaktperson for hver klub og desuden for hver klub en kontaktperson pr. række. Ydermere kan der registreres en kontaktperson for hver spiller/doublepar.
 3. Avanceret funktionalitet for målrettet udsendelse af e-mail, hvilket bl.a. andet kan udnyttes ved udsendelse af programmer og faktura.
 4. Ved udskrivning af labels kan man nu fået udskrevet antal deltagere på hver label. Dette kan udnyttes som indikation af antal programmer, som skal sendes til hver klub. Desuden kan man få udeladt labels for klubber, som har e-mailadresser registreret. Tanken med dette er, at man kan kommunikere med disse klubber via e-mail i stedet for brevpost.
 5. I afviklingsbilledet får man nu også markeret ventende kampe, som VIL BLIVE låste, hvis man sætter den valgte ventende kamp i gang.
 6. I program-layout kan man nu markere flere programsektioner ad gangen og flytte disse op eller ned på een gang.
 7. I 'Ombyt spillere' vises nu seedninger, og der gives en advarsel hvis seedede spillere ombyttes.
 8. I "Ombyt spillere" kan spillere nu også ombyttes ved hjælp af musen ("træk og slip"). Tilsvarende kan kampe sættes igang i afviklingsbilledet ved hjælp af musen.
 9. Rettet fejl, som gjorde at seedninger blev slettet efter "Opdater tilmeldinger med ranglisteinformation" under afvikling.
 10. Rettet fejl, som gjorde at spillere med samme navn ikke kunne tilmeldes for samme klub i samme kategori selv om de havde forskellige ID.

Februar 2006, Version 3.06

 1. Rettet fejl introduceret i version 3.05, som gjorde at grafik indsat i programlayout kunne tabes ved den næste indlæsning af filen.

Februar 2006, Version 3.05

 1. Understøttelse af danske veteranturneringer. Det særlige ved danske veteranturneringer er:
  • Skæringsdato for aldersgrupper er turneringens startdato og ikke 31/12, som ved ungdom og senior.
  • Ranglistefilen fra Infosport indeholder ikke inddeling af spillere i veteran-aldersgrupper. Cup2000 understøtter nu automatisk inddeling af seniorspillere i veteranaldersgrupper udfra fødselsdato.

Januar 2006, Version 3.04

 1. Rettet fejl så der ikke længere oprettes en "dummy"-klub ved import af x-makker i online-tilmelding fra Infosport.
 2. Rettet fejl ved indlæsning af turnering efter at samtlige spillere i en kategori har været slettet under afvikling i funktionen "Ny lodtrækning"

Januar 2006, Version 3.03

 1. Rettet fejl ("Formatfejl i stævnedata"), som optrådte i funktionen "Opdater online-tilmeldinger fra Infosport", når man ikke har valgt "Lodtrækning med separation" under "Rækker" for en eller flere kategorier.
 2. Rettet fejl i kontrol af spilleres tilhørsforhold til DBF/DGI for spillere med tilhørsforhold til forskellige klubber.
 3. Rettet fejl ved eksport af resultater til Infosport, når data indeholdt xml-specialtegn.

November 2005, Version 3.02

 1. Rettet fejl i lodtrækningsseparation for puljeturneringer hvor 2 spillere fra hver puljer går videre til vinderslutspillet.

November 2005, Version 3.01frigivet

 1. Rettet fejl introduceret i versin 3.00 i funktionen til at ændre turneringsform under afvikling.

November 2005, Version 3.00

 1. Integration med version 2 af Infosports Idrætssystem over Internettet:
  • Download af turneringsdata indeholdende data for godkendte rækker og som noget nyt ONLINE-TILMELDINGER. Online tilmeldinger sparer turneringsarrangøren for at indtaste alle tilmeldingerne, da dette kan gøres af deltagerne selv på Infosports hjemmeside www.klubportalen.dk.
  • Upload af resultater til Inforsport med bevarelse af historisk data, dvs. de parametre som turneringen oprindeligt blev godkendt med. I version 1 blev disse parametre slettet ved upload af resultater.
 2. Forbedring af funktionen "Opdatering tilmeldinger med ranglisteinformation":
  • Det tillades nu at tilmeldinger slettes.
  • Der tjekkes nu også for korrekt aldersgruppe/række.
  • Resultatet af opdateringen kan nu gemmes i fil, kopieres til klippebordet og udskrives.
 3. Ny funktion til udskrivning af ventende kampe i afviklingsbilledet.
 4. Ved indtastning af resultat i afviklingsmodulet for kampe, som er afgjort ved walk-over kan man nu angive en årsag (f.eks. "skade"), som udskrives i resultatprogrammet i stedet for standardteksten "W.O".
 5. Under afvikling kan man nu for hver enkelt kamp ændre det programsatte tidspunkt og programteksten som udskrives i programmet.
 6. Indlæsning af ranglistefil (spillere.zip) fra Norges Badminton Forbund samt eksport af resultatfil til Norges Badminton Forbund.
 7. Rettet placering af seedede spillere i puljeturneringer, hvor der er 2 spillere fra hver pulje, som går videre til samme slutspil. Desuden rettet placeringen af 2'ere i slutspillet, så 2'ere som har været i pulje med en seedet spiller ikke møder en seedet spiller i første kamp i slutspillet.
 8. Forbedret beregningen af låste kampe i kamprækkefølge-funktionen for runder i SAMME række/kategori. Nu beregnes der ikke for hver spiller, men for hver kamp og sandsynligheden vil være 100%.
 9. Bedre mulighed for styring af puljestørrelser i puljeturneringer. Udover en primær puljestørrelse kan man nu også som noget nyt vælge en sekundær puljestørrelse, som enten kan være 1 større eller 1 mindre end den primære puljestørrelse. Herved vil man ved f.eks. 15 deltagere kunne vælge om man ønsker 5 puljer med 3 deltagere eller 3 puljer med 4 deltagere og en pulje med 3 deltagere.
 10. Tilmelding af yngre ungdomsspillere i "ældre" rækker tillades nu i DBF/DGI- turneringer såfremt brugeren kan bekræfte, at der er givet en en dispensation.
 11. For pointgivende DBF/DGI turneringer tillades nu ikke import af nye rækker i funktionen "Importer fra Cup2000 fil", da resultater for disse rækker ikke vil kunne uploades til Infosport.
 12. Understøttelse af seniorturneringer over eliteniveau (VM, EM osv) i forbindelse med download af stævnedatafil fra Infosport og upload af resultater til Infosport.
 13. Centrering af tekster og grafik i programudskrift nu i forhold til marginer i stedet for til sidestørrelsen.
 14. Rettet fatal fejl som optrådte hvis man i afviklingsbilledet indtastede en pause større end 59 minutter.
 15. Rettet fejl vedr. manglende opdatering af kampresultater efter ombytning af to spillere med bekræftede afbud under afvikling.
 16. Rettet fejl så der ikke længere skrives "Semifinale" og "Finale" på dommersedler for puljekampe.

Marts 2005, Version 2.23

 1. Funktionen "Importer fra Cup2000 fil" kan nu også importere tilmeldinger.
 2. Der kan nu vælges om lodtrækningsseparation skal ske efter klub, kreds eller amtsforening. Dette vælges i funktionen "Indtast" -> "Turnering".

Februar 2005, Version 2.22a

 1. Rettet fatal fejl som optrådte i visse tilfælde ved indsættelse af reserve. Denne fejl blev introduceret i version 2.22.

Januar 2005, Version 2.22

 1. Forbedret støtte for integration med Infosport med bl.a. bedre kontrol af indtastet data.
 2. Automatisk kontrol for nyere version af Cup2000 og automatisk opdatering fra Internettet.
 3. Ny lodtrækning og ny turneringsform efter start på afvikling.
 4. Import fra anden Cup2000 fil.
 5. Ved ændring af tilmelding under planlægning samt indsættelse af reserve under afvikling nu automatisk overførsel af ændringer til andre rækker/kategorier.
 6. Ved afbud under afvikling nu automatisk overførsel til andre rækker/kategorier.
 7. Optimering af funktionen "Opdater tilmeldinger med ranglisteinformation", så der nu ikke er ventetid efter hver rettelse.
 8. Ny funktion for alle udskrifter: Direkte upload af udskrifter (PDF) til hjemmeside
 9. Ny funktion for alle udskrifter: Send udskrift til postmodtager
 10. "Import af resultater"-funktionen er ændret så man nu skal vælge hvilke rækker/kategorier som skal importeres.
 11. Rettet fejl i kampnummerering hvis der er en puljeturnering med præcis een deltager.
 12. Rettet fejl: Ved indsættelse af reserver for seedede spillere fjernes nu seedningen.
 13. Rettet fejl i udskrift af slutspillet i puljeturneringer, hvis der i program hvis der i program layout var valgt "efternavn før fornavn"

December 2004, Version 2.21c

 1. Rettet fejl i udskrift af slutspillet i puljeturneringer, hvis der i program layout var valgt "efternavn før fornavn".

November 2004, Version 2.21b

 1. Ved tilmelding af spillere nu kontrol af at navne og id'er passer sammen i følge ranglistefil.

November 2004, Version 2.21a

 1. Rettet fejl introduceret i version 2.21 som gjorde at man ikke kunne tilmelde doublepar fra to klubber for hver klub.
 2. Rettet sortering i ranglistepoint-orden i seedningsfunktionen for doubler, således at doublepar hvor kun den ene spiller har point nu sorteres på basis af denne ene spillers point. Før blev disse par altid sorteret efter par hvor begge spillere havde point uanset antallet af point.
 3. For turneringer hvor der kræves en ranglistefil (godkendte DBF/DGI-turneringer) og hvis der ikke allerede er indlæst en ranglistefil spørges der nu om man vil DOWNLOADE eller indlæse en ranglistefil (før fik man kun muligheden for at indlæse en ranglistefil).
 4. Hvis der er indlæst en ranglistefil og der startes på en ny turnering, som kræver en ranglistefil, spørges der nu om man vil downloade eller indlæse en ny ranglistefil.

Oktober 2004, Version 2.21

 1. Indlæsning af ranglistefiler direkte i zip-format
 2. Download af turneringsdatafil fra DIF via Internettet
 3. Download af ranglistefil fra DIF via Internettet
 4. Rettet fejl ved indlæsning af fil, hvis en tilmelding for en klub indeholder det samme doublepar to gange, og den ene spiller i dette doublepar er fra en anden klub og dette doublepar samtidigt er tilmeldt for den anden klub.
 5. Rettet manglende klubnavn i adressen på klubber ved import fra ranglistefil.
 6. Rettet fejl i valg af regel for puljestilling ved import af turneringsdata for DGI turneringer.
 7. Rettet fejl introduceret i version 2.20 som gjorde at der i visse tilfælde blev tilføjet en blank linie til tekst-programsektioner, hver gang filen blev gemt.
 8. Rettet fatal fejl som opstod under indtastning af tilmelding, hvis man har fjernet "fluebenet" ud for Id-feltet og der ikke er indtastet noget id-nummer.

September 2004, Version 2.20

 1. Integration med Danmarks Idræts-Forbunds Idrætssystem (IS):
  • Indlæsning af ranglistefil downloadet fra IS.
  • Oprettelse af ny turnering ved indlæsning af stævnedatafil fra IS indeholdende skabelon for alle rækker.
  • Afsendelse af resultater til IS, hvorefter ranglisten automatisk opdateres med det samme
 2. Ny turneringsform: Pulje-Pulje-Cup
 3. Tilmelding af spillere/par efter at afvikling er startet er nu mulig, dog kun sålænge der ikke er igangsat eller spillet kampe i den pågældende række/kategori.
 4. Understøttelse af forskellige regler for beregning af puljestilling.
 5. Ny tjek i kontrol af tilmeldinger: Tjek for maks. antal forskellige rækker for samme spiller.
 6. Ombytning af spillere efter at afvikling er startet er nu mulig, dog kun sålænge der ikke er igangsat eller spillet kampe i den pågældende række/kategori.
 7. I programlayout nu automatisk opdeling af kategorier, som fylder for meget til at være på en side.
 8. Nyt design af række-skærmbilledet med faneblade.
 9. Ny udskrift: Ændringsliste med ændringer foretaget i navn eller klubtilhørsforhold sammenlignet med ranglistefil.
 10. Ved tilmelding af spillere nu kontrol af korrekt alderskategori og række samt kontrol af korrekt organisationstilhørsforhold (DBF/DGI)
 11. Tjek for låste kampe og pause i afviklingsmodulet på tværs af perioder.
 12. Tilføjet flere sorteringsmuligheder i seedningsfunktionen.
 13. Nu mulighed for valg af sprog i udskrifter. Der kan vælges mellem indbyggede sprog (dansk og engelsk) og der kan også oversættes til andet sprog.
 14. Ranglistepoint-lister og resultat-lister kan nu udskrives løbende uden at rækkerne/kategorierne behøver at være færdigspillet. Layout på listerne ændret.
 15. Rettet et problem på visse pc'er med udskrivning af grafik.
 16. Rettet fejl som kunne opstå hvis der som turneringsform var valgt pulje med 4 slutspil og puljestørrelse på 3.
 17. Rettet fejl som blev introduceret i version 2.18 og som gjorde at dommersedler ikke blev udskrivet liggende ved 1 dommerseddel pr. ark.
 18. Rettet fatal fejl som opstod når man i kamprækkefølgefunktionen forsøgte at flytte den SIDSTE runde under "Programsatte runder" til "Ikke-programsatte runder".

December 2003, Version 2.18

 1. Tilføjet ny funktion til samlet udskrift af venteliste og sammensatte par i alle rækker.
 2. Forbedret "Ombyt enkeltkampe" funktionen med mere information for hver kamp. Konfliktende kampe opdateres løbende når enkeltkampe ombyttes.
 3. Automatisk opdeling i program-layout af cup-turneringer, som fylder for meget til en side.
 4. I program-layout nu mulighed for at få udskrevet antal deltagere/par under hver række/kategori, hvor turneringsformen er cup. I cup-turneringer kan det ellers være svært at bestemme antal deltagere/par, hvis der er oversiddere.
 5. I seedningsfunktionen sorteres der nu som udgangspunkt efter ranglistepoint eftersom ranglistefilen nu kun indeholder point (i modsætning til placering) for alle aldersgrupper og kategorier. Muligheden for sortering efter ranglistepoint er bibeholdt af hensyn til brugere, som selv indtaster placeringer eller anvender "hjemmelavede" ranglistefiler til f.eks. lokale turneringer.
 6. Advarsel gives nu, hvis turneringsnummer ikke er indtastet ved udskrift af ranglistepoint for ungdoms M,A,B,C og D turneringer.
 7. Rettet fejl som gjorde, at det ikke var muligt at udskrive på visse typer printere.
 8. Rettet fejl som gjorde, at forkert klassifikation blev vist i tilfælde, hvor en spiller havde forskellig klassifikation i forskellige kategorier.

Oktober 2003, Version 2.17

 1. Undertøtter nu at spillere indlæst fra ranglistefil kan have forskellig klassifikation i forskellige kategorier. Dette er blevet aktuelt efter at klassifikation af seniorspillere er kommet med i ranglistefilerne.

September 2003, Version 2.16

 1. Beregning af ranglistepoint opdateret med nyeste regler (2003/2004) for ungdom.
 2. Mulighed for udskrivning af spiller-id i programlayout.
 3. Rettet alvorlig fejl introduceret i 2.13: Hvis man i funktionen "Ret navn" under "Afbud / Reserver / Navneændringer" i afviklingsmodulet rettede navn eller id på en spiller/par som havde spillet en eller flere kampe, så annulleredes alle kampe, som denne spiller/par havde spillet uden nogen advarsel. Nu foretages der KUN ny lodtrækning, hvis der SLETTES eller TILFØJES spillere/par. Der foretages IKKE ny lodtrækning ved navneændringer.
 4. Mulighed for udskrivning af efternavn før fornavn i program layout.
 5. Nu kan markeringer i afviklingsmodulet for afbud og reserve ændres og slettes, og man kan i det hele taget frit bestemme markeringer for hver spiller/par.
 6. Tilføjet nyt format for dommerseddel: International dommerseddel
 7. Tilføjet mulighed for brugerdefineret regel for beregning af ranglistepoint.
 8. Bedre understøttelse af små skærme.
 9. Rettet fejl/uhensigmæssighed: Hvis man gik ind i tilmeldingsbilledet for en klub som IKKE havde nogen tilmeldinger i en række/kategori og ud igen uden at foretage nogen ændringer, så blev der foretaget en ny lodtrækning.

Maj 2003, Version 2.15

 1. Udskrift fra hovedbilledet virker nu også, hvis udskriften fylder mere end en side.
 2. Nu genvejstaster for "Gem" og "Print".
 3. Rettet fatal fejl som opstod hvis seeded doublepar blev ændret til x-makker
 4. Rettet flg. fejl i "Importer resultater fra fil":
  1. Ved import af resultater i pulje-slutspilskampe, hvor der allerede er resultat fås fejlagtigt advarslen "uoverensstemmelse af vinder".
  2. Ved import af kamp, hvor der er afbud fra begge spillere kan fås "fatal fejl"

April 2003, Version 2.14

 1. Ny funktion i afviklingsmodulet: "Importer resultater fra fil". Med denne funktion er det nu muligt for eksempel at afvikle indledende kampe på forskellige pc'er i forskellige haller, og derefter samle alle resultater på een pc.
 2. I afviklingsbilledet vises nu også programsat tidspunkt for ventende kampe.
 3. I resultatprogrammet vises oversiddere nu i anden runde som "vindere".
 4. Hvis man afslutter Cup2000 uden at gemme, vil man næste gang turneringen åbnes få mulighed for at gendanne ændringerne, som ikke blev gemt sidst.
 5. Rettet fejl: Hvis der var flere spillere i en ventende kamp, som var i pause-interval, var det lidt tilfældigt hvilket interval der blev markeret på kampen. Nu markeres det seneste, så alle spillere mindst får den fastsatte pause.
 6. Mindre rettelse: Det accepteres nu, man i double-tilmeldinger med x-makker skriver samme klubnavn, som den klub tilmeldingen tilhører (selv om dette er overflødigt).

Marts 2003, Version 2.13

 1. Rettet fejl i opdatering af ranglisteinformation:
  1. for sammensatte par blev tilmeldingen fra den ene klub slettet.
  2. der blev forsøgt opdateret information for "?"
 2. Rettet fejl i tilmeldingsbilledet: Id og ranglisteplac. blev kun vist, hvis felterne var aktiveret for indtastning.
 3. I funktionen "Ret navn" i afviklingsmodulet kan klubtilhørsforholdet nu også ændres.
 4. Nummerering af spillere/par i komprimerede spilletræer (cup) følger nu samme nummerering som i ukomprimerede spilletræer.
 5. Nye valgmuligheder i Program Layout:
  1. Navn i doublepar på 1 linie eller på 2 linier
  2. Efternavne med store bogstaver
  3. Vis navne eller numre på vindere (resultatprogram)
  Desuden nu mere kompakt udskrift i bredden for cup-turneringer.
 6. Ændring af dommerseddel layout:
  1. Licensnavnet står nu på en linie for sig, så kampnummer, licensnavn og rækkens navn ikke kan overskrive hinanden.
  2. Nye felter for bane, starttid og sluttid
  3. Markering af semifinale og finale.
 7. Nu er klubber sorteret alfabetisk i seedningdialog ved sortering efter klub og i kontrollister grupperet efter række, kategori.
 8. Rettet fejl som opstod hvis man i "Manuel sammensætning af doublepar" splittede et par, som var seedet.
 9. Sortering af kategorier i deltagerlister nu: HS-HD-DS-DD-MD (tidligere kunne rækkefølgen være lidt tilfældig)

Januar 2003, Version 2.12

 1. Funktion til opdatering af ranglisteinformation for alle indtastede tilmeldinger ved indlæsning af ny version af ranglistefilen.
 2. Indsættelse af reserver og rettelse af navne i afviklingsmodulet foregår nu i samme funktion som ved tilmelding med automatisk søgning i ranglistefilen.
 3. Markering i resultatprogrammet af spillere indsat som reserve.

Oktober 2002, Version 2.11

 1. I seedningsfunktionen vises nu spillernes klassifikation (E-M-A-B-C-D), hvis denne er tilgængelig i ranglistefilen og ved sortering efter ranglisteplacering eller ranglistepoint sorteres først efter klassifikation og derefter efter placering/point.
 2. I programlayout kan man nu vælge at udskrive spilletræer "komprimeret", dvs. at der kun udskrives en plads for hver deltagende spiller/par. Hvis man ikke vælger at komprimere spilletræer rundes der op til 4,8,16,32 osv. pladser. Bemærk at der kun er forskel på den måde turneringen udskrives på. Kampene er de samme.
 3. Ved indsættelse af "perioder" i kamprækkefølge-funktionen kan man nu både angive en tekst, som udskrives før kampnummeret (hvis man vælger at udskrive kampnumre) og en tekst som udskrives før tidspunktet (hvis man vælger at udskrive tidspunkter).

August 2002, Version 2.10

 1. Understøttelse af DBF's nye regler for cup-turneringer og pulje-turneringer, herunder op til 16 seedninger.
 2. Ny funktion: "Send til postmodtager som vedhæftet fil".
 3. Ny håndtering af afbud. Ved afbud bliver kampene stående i 'ventende kampe' indtil afbudet bekræftes af turneringslederen. Modstanderen overføres først som vinder, når afbudet bekræftes.
 4. Nye funktioner i programlayout: Grafik-sektion og Top-/bundgrafik.
 5. Nye funktioner i afviklingsbilledet: "Udkald næste kamp" og "Annuller udkald af næste kamp"
 6. I "Vis alle resultater"-dialogen kan man nu vælge en kamp ved blot at skrive kampnummer. Tidligere skulle man også skrive kampprefix.
 7. Registrering og visning af starttidspunkt for igangværende kampe.
 8. Udskrift til HTML format
 9. Kontrol af tilmeldinger (samme spiller ikke tilmeldt flere gange i samme række/kategori, doublepar bestående af spillere fra forskellige klubber tilmeldt af begge klubber samt maks. antal rækker/kategorier pr. spiller).
 10. Visning af "klassifikation" og "organisation" for spillere som findes i ranglistefilen, og hvor denne information er tilgængelig.
 11. Nu kan marginer vælges ved udskrift af fakturaer.
 12. Rettet fejl ved fakturaudskrivning: Hvis den SIDSTE faktura er for en klub, som ikke har nogen tilmeldinger, så blev beløbene på samtlige fakturaer udskrevet til venstre for venstremargin.
 13. Rettet fejl som opstod, når Windows lukkes, mens Cup2000 er kørende.

Februar 2002, Version 2.08

 1. Rettet fejl: Hvis der i en intern turnering i en double tilmeldes en spiller med x-makker, så fås en fatal fejl.
 2. Rettet fejl: Ved sammensætning af doublepar (x-makkere) kan det ske at samme par kommer til at optræde 2 gange. Dette sker hvis der fra samme klub i samme kategori er tilmeldt flere spillere med x-makker.

Februar 2002, Version 2.07

 1. Rettet fejl: Der fås en fatal fejl hvis en cup-turnering i program-layout er opdelt i flere dele, og hvis der herefter tilmeldes yderligere spillere, således at der opstår en ny runde.

Januar 2002, Version 2.06

 1. Rettet fejl: "Delete" tasten virker ikke i top/bundtekst i programlayout
 2. Rettet fejl: Hvis under afvikling et doublepars navne/klub ændres, så det bliver identisk med et andet doublepar, så fås en fatal fejl ved næste indlæsning af filen.

November 2001, Version 2.05

 1. Rettet fejl: Hvis en cupturnering, f.eks. "Herresingle A" i programlayout er opdelt i flere dele, så udskrives på alle dommersedler for denne række kategori "Herresingle A -1/3". Dette er nu rettet, så der kun udskrives "Herresingle A".
 2. Ranglistepoint kan nu også udskrives for turneringer bestående af 1 pulje og ikke noget slutspil.
 3. Rettet fejl i ranglistepoint-udskrift:
  1. manglende spiller-id for vinderen af puljeturnering med slutspil.
  2. manglende pointberegning i ungdomselite-puljeturneringer med slutspil for spillere, som ikke går videre til slutspil, men som optjener point ved at slå seeded spiller eller blive nr. 2 i puljen.

Oktober 2001, Version 2.04

 1. Der kan nu indtastes spiller-id'er i "Indsæt reserve" og "Ret navne" funktionen i afviklingsmodulet

Oktober 2001, Version 2.03

 1. Ændret ranglistepoint udskrift til også at indeholde turneringstitel/nummer, dato og antal deltagere/par for hver række/kategori
 2. Rettet fejl: kan nu indlæse filer med 'ulovlig placering for spiller'- fejl. Der foretages dog en ny lodtrækning i den pågældende række/kategori

Oktober 2001, Version 2.02

 1. Rettet fejl: Hvis der i en række/kategori med 2 deltagere/par slettes en deltager/par, så der kun er en deltager/par tilbage, fås en fatal fejl. Samme fejl fås i en double-række med 2 par, hvis det ene par rettes til x-makker (?)
 2. Backup-filer gemmes nu i samme mappe og med samme navn, som turneringsfilen, men med type '.~tu' i stedet for '.tur'
 3. Backup-filer kan åbnes fra Åben-funktionen.
 4. Ved "fatal fejl" kan filen gemmes under et andet navn

Oktober 2001, Version 2.01

 1. Rettet fejl: Hvis der indsættes reserve for blandet par, som er dobbelttilmeldt, så fås fejlen "Intern software fejl: Ulovlig placering", når filen efterfølgende indlæses.
 2. Rettet fejl: Hvis der trykkes på pil-op/pil-ned knapperne i spiller-tilmeldings-dialogen for at ændre rækkefølgen, når en ny spiller er valgt (dvs. ingen spiller er valgt i listboxen), så fås en fejl.

Oktober 2001, Version 2.00