Handelsbetingelser

Købsbetingelser
Når du køber en Cup2000 licens, bekræfter du at have downloadet, vurderet og accepteret funktionaliteten af den gratis demo-version. Når betalingen er gennemført på Cup2000.dk sendes en e-mail med licensnøglen, som vil åbne op for den fulde funktionalitet af Cup2000. Købet er så ENDELIGT og tilbagebetaling accepteres ikke.
Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret.
Brugsbetingelser

Når du køber en licens til Cup2000 på Cup2000.dk gives den til den organisation (klub, forbund, union), som du har registreret. Den registrerede organisation må installere og køre Cup2000 på et vilkårligt antal computere med henblik på planlægning eller afvikling af stævner, som den registrerede organisation er den officielle arrangør for, og KUN til dette formål. Det er ikke tilladt for organisationer, der har andre organisationer som medlemmer at videregive Cup2000 licens til medlemsorganisationerne. Hver medlemsorganisation skal købe sin egen licens. Som et eksempel kan gives et regionalt eller nationalt forbund, der har lokale klubber som medlemmer. Det regionale eller nationale forbund må kun bruge sin licens til f.eks. regionale og nationale mesterskaber, hvor det regionale eller nationale forbund er officiel arrangør. For lokale stævner arrangeret af lokale klubber skal de lokale klubber købe deres egen licens.

Navnet på den registrerede organisation er trykt på alle udskrifter. Det er under ingen omstændigheder tilladt at fjerne dette navn. Navnet skal vises på alle offentliggjorte dokumenter helt eller delvist produceret af Cup2000.

Alle licenser giver mulighed for at publicere stævner på Cup2000.dk. Der er en begrænsning på 20 stævner pr. organisation samtidigt. Hvis denne grænse nås kan man slette gamle stævner og hermed opnå mulighed for at publicere nye stævner. Muligheden for publicering ophører ved udløb af liecensen eller ved ophør af virksomheden Cup2000.

Ansvar
Hverken sælger eller producent af Cup2000 kan holdes ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af en fejl eller svigt i Cup2000 softwaren. INGEN krav kan overstige beløbet betalt for Cup2000 licensen.